Startersbegeleiding

Veel mensen dromen ervan een eigen zaak te starten, maar worden afgeschrikt door het papierwerk dat hierbij te pas komt.

Fiduciaire B&S begeleidt u stap voor stap in de opstart van uw zaak.  Het opmaken van alle nodige documenten zorgt er voor dat u zich met een gerust hart kan concentreren op het uitbouwen van uw zaak.

Wij staan onder meer in voor:

  • begeleiding bij het opstarten van zowel eenmanszaken als vennootschappen met bijhorend advies omtrent de aangewezen structuur;
  • opstellen van het financieel plan, in overleg met u;
  • bijstand bij aanvraag van vergunningen en erkenningen;
  • inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en activering van het BTW-nummer;
  • aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds van uw keuze.