Bedrijfsadvies en begeleiding

Fiduciaire B&S helpt u graag met:

  • verstrekken van advies op fiscaal, boekhoudkundig en vennootschapsrechtelijk vlak;
  • opstellen van budgetten, begrotingen en haalbaarheidsstudies;
  • advies en bijstand bij financieringsaanvragen, investeringsprojecten: wij helpen u met de rapportering en het overleg met uw bankier;
  • subsidieonderzoeken en subsidieaanvragen: wij onderzoeken samen met u de subsidiemogelijkheden van uw onderneming en staan in voor de nodige formaliteiten met betrekking tot de aanvraag van de subsidie;
  • omvormen, ontbinden en vereffenen van vennootschappen;
  • fusie en splitsing van vennootschappen;
  • raadgeving inzake organisatie en beheer;
  • advies en begeleiding bij overname, aandelenoverdracht, familiale opvolging, waardebepaling van ondernemingen en successieplanning;
  • bijstand bij opmaak van diverse overeenkomsten zoals huurcontracten, aandeelhoudersoverkomsten,… .